Дерматоглифика

/Дерматоглифика
Дерматоглифика2018-10-31T12:39:33+00:00

Науката, която се занимава с изучаването на папиларните изображения върху човешките длани.

Дерматоглификата е наука, занимаваща се с изучаването на папиларните изображения върху човешките длани.
Кожата на тези места има сложен релеф, образуван от кожните гребенчета, които формират характерни рисунъци, уникални за всеки човек. Тези рисунъци остават непроменени през целия човешки живот.
Произхождащо от гръцки δέρμα – кожа и γλυφω – гравирам, дерматоглификата изучава така наречените пръстови отпечатъци.
Основно внимание в дерматоглификата се отделя върху рисунъците, разположени на върха на пръстите на ръцете.

Съществуват три вида кожни рисунъци: примка, дъга и спирала. Това са трите основни вида кожни рисунъци, които лежат в основата на науката дерматоглифика. Именно класифицирането и систематизирането им ще доведе до това, че по тази закономерност ще бъде разкрит някой характерен признак.

Сега се появиха много учени, които целенасочено са „дошли” да се занимават с науката дерматоглифика и наистина я развиват. Това лято дераматоглификата навърши само 100 години от създаването си и затова се смята за сравнително млада и перспективна. Чрез тестване ние можем да определим характера на човека, типа на неговия темперамент, типа на поведенческата му адаптация, всичко, свързано със спорт, и да му дадем препоръки като кой вид спорт е най-подходящ за него, как да подбере колектива, как да избере мястото, където той може да постигне самореализацията си най-ефективно.

Да се събере статистическият материал е най-елементарно, което е необходимо на един учен. За него е важно да събере статистическия материал по този критерий, който той изучава, да го систематизира, да получи достоверни резултати и връзка с този признак, който той иска да изучи.

Хората винаги виждат в дерматоглификата някаква мистика и хиромантия. Както каза един учен: ”Ние трябва да отделим науката дерматоглифика от „циганщината” и да ѝ придадем чисто научен подход”. Достоверността по статистическите маркери съставя 98-99%, тоест това е практически 100% достоверност. Дадените „подсказки” ще бъдат много полезни за всеки човек“.

Съвременната дерматоглифика се откроява като отделна наука, която има различни подраздели и направления. Тези подраздели са свързани с определени научни изследвания, използващи дерматоглификата за решаване на конкретните си задачи. Рисунъците от кожните гребенчета се формират между 5-та и 13-та седмица на вътреутробното развитие на организма едновременно с нервната система на детето. Общият ембрионален произход на кожата и нервната система е гарант за адекватност на дерматоглифските данни при изучаване на мозъка. Зад кожните рисунъци стоят сложни процеси на растежа и диференциране на тъканите през периода на онтогенеза. Конституцията на човека до голяма степен оказва влияние върху функционирането на всички органи и системи, което на свой ред обуславя възможности за избора на професия, занятието с определен вид спорт, здравословното състояние и риска от развитие на редица заболявания.